[row style=”small” col_style=”dashed” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”9″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text line_height=”1.25″ text_align=”center”]Tính chỉ số BMR cùng với MYPHAMSANG

Công cụ tính BMR, BMI, CALORIE

Cách để biết được tình trạng cơ thể của bạn là thừa cân (mập), thiếu cân (gầy/ốm), hay là cân đối, bình thường thì đơn giản nhất là dựa vào chỉ số BMI vì chỉ số này khá dễ tính mà bạn có thể áp dụng cách tính dưới đây


[/ux_text]

[/col]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

Kết của bạn cần dựa vào bảng này


Khi đã có kết quả chỉ số BMI thì bạn tra bảng kết quả dưới đây
  • Nếu BMI < 18.5 : bạn gầy/ốm, bạn cần phải tăng cân
  • Nếu 18.5 < BMI < 25 : bạn bình thường, cân đối
  • Nếu 25 < BMI < 30: bạn thừa cân hay mập, bạn cần tập thể dục để giảm cân
  • Nếu BMI > 30: nếu cao hơn 30 thì bạn đang bị béo phì, khi bị béo phì sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của bạn, bạn cần tập thể dục để giảm cân
Trên đây là các tính chỉ số BMI online đơn giản nhanh nhất và khá chính xác mà bạn có thể để dàng tính và biết được tình trạng cơ thể của mình

[/col]

[/row]